วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

เทียวชัยภุมิ(เอกรัฐ ม.2/2)

พระธาตุหนองสามหมื่น หรือ พระธาตุบ้านแก้ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว การเดินทางจากจังหวัดชัยภูมิตามทางหลวงหมายเลข 201 ประมาณ 5 กม. ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 201 สู่อำเภอภูเขียว เลยไปจนถึงบ้านหนองสองห้อง ระยะทางประมาณ 75 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2055 ประมาณ 9 กม. ถึงบ้านแก้ง เลี้ยวซ้ายเข้าวัดบ้านแก้งอีกประมาณ 5 กม. องค์พระธาตุตั้งอยู่ภายในวัด
พระธาตุสามหมื่น เรียกชื่อตามหนองน้ำสามหมื่น ซึ่งตั้งห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด เป็นพระธาตุที่มีลักษณะสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่ง ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ในสมัยพระไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรลาว
 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

พระธาตุสามหมื่นมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ 32.70 เมตร สูงถึงยอดประมาณ 45.30 เมตร มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน เหนือฐานเขียงเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายรองรับองค์พระธาตุ ซึ่งมีซุ้มทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง และปางลีลา ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รูปแบบดังกล่าวอาจเปรียบเทียบ ได้กับพระธาตุอื่นๆ ทั้งในนครเวียงจันทน์และในเขตไทย เช่น พระธาตุวัดเทพพล เมืองเวียงคุก จังหวัดหนองคาย พระธาตุศรีเมือง นครเวียงจันทน์ เป็นต้น
นอกจากนี้ บริเวณที่ตั้งพระธาตุสามหมื่น แต่เดิมก็เคยเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ่ เมืองหนึ่งอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 ด้วยปรากฏร่องรอยของคูน้ำคันดิน และโคกเนิน โบราณสถานหลายแห่ง โบราณวัตถุสำคัญที่พบทั้งในและนอกเขตคูเมืองหลายชิ้นได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัด เช่น กลุ่มใบเสมาหินทราย บางแผ่นก็มีจารึกอักษรปัลลวะภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 และมีแผ่นหนึ่งนำไปตั้งเป็นหลักเมืองประจำอำเภอภูเขียวด้วย นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมรูปเคารพอีก 2 ชิ้น สภาพชำรุดชิ้นหนึ่งคล้ายเศียรพระพุทธรูปนาคปรก ในศิลปะขอมแบบบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 พระธาตุสามหมื่นและบริเวณโดยรอบ แห่งนี้จึงนับว่ามีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่ง

เที่ยวชัยภูมิ(เอกรัฐ ม.2/2)


เก็บข้าวเก็บของเคลื่อนพลอีกครั้ง เป้าหมายสุดท้าย อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
" 50 กิโล .. " โอ้ย! .. เปลี่ยนโหมด shutdown ทันที ได้สติอีกครั้ง ราชรถก็พาพวกเรามาถึงลานจอดรถ อุทยานฯป่าหินงาม
พวกเรานำสัมภาระของกลางไปคืนให้ที่ที่ทำการ ก่อนจะย้อนกลับออกมา มุ่งเข้า อ.เทพสถิต ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ก็ถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ช่วง 4 โมงเย็นแดดร่มลมตก ผู้คนไม่ค่อยมี แต่ก็เป็นช่วงที่พวกเราต้องเร่งฝีเท้าก่อนแสงจะหมด มุ่งตรงสู่ “จุดสุดแผ่นดิน “เพื่อต้องการเห็นทัศนียภาพของสันเขาพังเหยและแผ่นดินเขียวๆของป่าซับลังกาที่อยู่ด้านล่างก่อนตะวันจะตกดิน
( จุดสุดแผ่นดิน )
เสียเวาลาอยู่ที่จุดนี้ไม่นาน พวกเราก็รีบชักแถวเคลื่อนพล เดินเรียบเส้นริมผา “ทุ่งดอกกระเจียวชมพูสดบานสะพรั่งตั้งตรง รอคอยการมาเยือนของพวกเรา”
เจ้าเอ๋ เจ้า YoYa รีบเดินจ้ำอ้าว ล้ำหน้าไปไกล ..
" พวกนี้หามุมนาน .. "
ใช้เวลาไม่นาน พวกเราก็ได้ยลโฉมท้องทุ่ง
" โห..... " คำเดียวที่เล็ดลอด ออกจากปากเจ้า BlueMagpie หลังจากนั้น ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเลย เพราะสิ่งที่เห็นข้างหน้า .. แสงแดดยามตะวันยามนี้ ส่องสะท้อน ทุ่งดอกไม้สีชมพูที่แซมต้นหญ้าเขียวสด เป็นประกายระยิบ

เที่ยวชัยภุมิ


เก็บข้าวเก็บของเคลื่อนพลอีกครั้ง เป้าหมายสุดท้าย อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
" 50 กิโล .. " โอ้ย! .. เปลี่ยนโหมด shutdown ทันที ได้สติอีกครั้ง ราชรถก็พาพวกเรามาถึงลานจอดรถ อุทยานฯป่าหินงาม
พวกเรานำสัมภาระของกลางไปคืนให้ที่ที่ทำการ ก่อนจะย้อนกลับออกมา มุ่งเข้า อ.เทพสถิต ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ก็ถึงอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ช่วง 4 โมงเย็นแดดร่มลมตก ผู้คนไม่ค่อยมี แต่ก็เป็นช่วงที่พวกเราต้องเร่งฝีเท้าก่อนแสงจะหมด มุ่งตรงสู่ “จุดสุดแผ่นดิน “เพื่อต้องการเห็นทัศนียภาพของสันเขาพังเหยและแผ่นดินเขียวๆของป่าซับลังกาที่อยู่ด้านล่างก่อนตะวันจะตกดิน
( จุดสุดแผ่นดิน )
เสียเวาลาอยู่ที่จุดนี้ไม่นาน พวกเราก็รีบชักแถวเคลื่อนพล เดินเรียบเส้นริมผา “ทุ่งดอกกระเจียวชมพูสดบานสะพรั่งตั้งตรง รอคอยการมาเยือนของพวกเรา”
เจ้าเอ๋ เจ้า YoYa รีบเดินจ้ำอ้าว ล้ำหน้าไปไกล ..
" พวกนี้หามุมนาน .. "
ใช้เวลาไม่นาน พวกเราก็ได้ยลโฉมท้องทุ่ง
" โห..... " คำเดียวที่เล็ดลอด ออกจากปากเจ้า BlueMagpie หลังจากนั้น ฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเลย เพราะสิ่งที่เห็นข้างหน้า .. แสงแดดยามตะวันยามนี้ ส่องสะท้อน ทุ่งดอกไม้สีชมพูที่แซมต้นหญ้าเขียวสด เป็นประกายระยิบ